Oferta

Zajmujemy się kompleksową budową instalacji fotowoltaicznych, od projektu przez dostawę i montaż po organizację niezbędnych formalności.

Farmy fotowoltaiczne

Generalne wykonawstwo

Polonus Energy oferuje kompleksową budowę farm fotowoltaicznych w systemie EPC (Engineering, Procurement, Construction). Jako firma z ogromnym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów elektroenergetycznych świadczymy najwyższej jakości usługi na każdym etapie tego złożonego procesu. Służymy pomocą przy projektach obejmujących swym zakresem całość inwestycji jak również poszczególne jej etapy:

 • Analiza lokalizacji
 • Projekt koncepcyjny farmy PV
 • Przygotowanie dokumentacji wstępnej: wniosek o warunki zabudowy oraz wniosek o warunki przyłączeniowe
 • Przygotowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę
 • Projekt wykonawczy farmy fotowoltaicznej wraz z uzgodnieniami z OSD
 • Kompleksowa budowa elektrowni PV wg projektu
 • Odbiory wraz z uruchomieniem gotowej elektrowni

Proces budowy farmy fotowoltaicznej związany jest z koniecznością spełnienia wielu wymagań formalnoprawnych. Ze względu na ramy czasowe związane z uzyskaniem poszczególnych dokumentów i pozwoleń proces ten jest dość długotrwały i wraz z budową zajmuje około 24 miesięcy. Farma fotowoltaiczna jest jednak inwestycją długoterminową, gwarantującą dochód nieprzerwanie, przez co najmniej 25 lat.

Projektowanie farm fotowoltaicznych

Posiadając w swoim biurze projektowym inżynierów z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, oferujemy naszym kooperantom pełną obsługę projektową i formalnoprawną w zakresie wielkoskalowych instalacji PV.

Dobór komponentów, czy ich konfiguracja w tak dużej elektrowni fotowoltaicznej wymaga odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia i wiedzy. Bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonane przez nasz zespół projekty i prawidłową pracę zaprojektowanych systemów PV.

Fachowe doradztwo w tym zakresie, pozwala na ograniczenie kosztów budowy, jak również zastosowanie jak najefektywniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań.

Dzierżawa gruntu

Polonus Energy stale zaprasza do współpracy rolników i innych posiadaczy gruntów, w celu wydzierżawienia terenów pod farmę fotowoltaiczną. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie a umowy dzierżawy podpisujemy na 25 lat, lub więcej.

Działki, powinny spełniać następujące wymagania:

 • Powierzchnia terenu: MINIMUM 1 ha;
 • Bliskość sieci średniego napięcia (15kV);
 • Najlepiej, gdy teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
 • Klasa gruntu: grunty rolne o klasie IV, V i VI;
 • Najlepiej bez drzew i zabudowań;
 • Grunt położony poza obszarami NATURA 2000, Obszarami Chronionego Krajobrazu, Parkami Narodowymi, Rezerwatami Przyrody.

Mikroinstalacje

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50kW. Są to najpopularniejsze elektrownie na polskim rynku a ich budowa nie wymaga dużej biurokracji i pozwala zaspokoić podstawowe zapotrzebowanie na energię elektryczną.

W ramach oferty skierowanej do klientów z tego segmentu realizujemy następujące usługi:

 • Audyt obiektu
 • Stworzony przez inżyniera projekt instalacji
 • Dopasowaną do potrzeb i możliwości klienta ofertę
 • Dostawę wysokiej jakości sprzętu
 • Montaż, wykonany przez własne ekipy
 • Organizację niezbędnych formalności, w tym możliwych dofinansowań i koniecznych zgłoszeń
 • Zdalny monitoring instalacji
 • Gwarancję na konkurencyjnych warunkach
Mikroinstalacje znajdują szerokie zastosowanie:

Dla Domu

Zbudowaliśmy kilkaset instalacji fotowoltaicznych zabezpieczających zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwach domowych. Nasze elektrownie montujemy zarówno w nowobudowanych, jak i użytkowanych przez lata budynkach. Proces montażu odbywa się możliwie nieinwazyjnie, i bezstresowo dla użytkowników budynku.

Nasze instalacje dopasowane są do potrzeb domowników, ich możliwości finansowych, wymagań estetycznych a przede wszystkim do wysokich standardów jakościowych.

Klientom indywidualnym pomagamy w uzyskaniu możliwych dofinansowań a także uzyskaniu kredytowania na preferencyjnych warunkach.

Dla Biznesu

Z naszych usług decyduje się korzystać coraz więcej firm. Będąc dużym przedsiębiorstwem z kilkunastoletnią tradycją daliśmy się poznać, jako rzetelny i wysoce wykwalifikowany partner. Polonus Energy, jako jeden z niewielu dostawców systemów fotowoltaicznych na polskim rynku jest certyfikowany w zakresie ISO 9001:2015i 18001:2007 przez DNV-GL. Gwarantujemy tym samym wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwa podczas ich realizacji.

Nasze montaże na obiektach firmowych realizowane są w sposób nie utrudniający prowadzenia bieżącej działalności i bez ryzyka dla korzystających z obiektu osób ? zarówno pracowników, jak i klientów.

Klientom firmowym podobnie jak indywidualnym, w kompleksowy sposób pomagamy w doborze najlepszego, dostosowanego do profilu działalności rozwiązania.

Inwestycja w dobrze zaprojektowaną fotowoltaikę w firmie, zwraca się w około 5-6 lat, pozwalając w łatwy sposób zredukować stałe koszty przedsiębiorstwa i budować większą konkurencyjność korzystającej z niej organizacji.

Klientom omawianego segmentu pomagamy w uzyskaniu atrakcyjnego leasingu bądź niskooprocentowanych pożyczek w ramach projektów unijnych.

Dla Rolników

Ważną grupę odbiorców energii elektrycznej w Polsce stanowią rolnicy.

Według szeregu wyliczeń opłaty za prąd stanowią w wielu gospodarstwach rolnych ok. 20% wszystkich wydatków. Są i tacy odbiorcy, dla których udział ten wynosi nawet do 40%. Z tego też względu instalacje fotowoltaiczne stają się wśród rolników coraz popularniejszym rozwiązaniem.

Polonus Energy oferuje nie tylko budowę instalacji fotowoltaicznych na podobnych jak w przypadku firm zasadach, ale również pomaga w uzyskaniu dofinansowań m.in. w ramach programu Agroenergia.

Magazyny Energii

Branża fotowoltaiczna dynamicznie się rozwija a jednym z kierunków jej rozwoju są magazyny energii. Polonus Energy dzięki inżynierskiej wiedzy swoich projektantów ma swojej ofercie, również i te nowoczesne rozwiązania.

Dobrze zaprojektowana instalacja z magazynem energii pozwala w znacznie efektywniejszy sposób wykorzystywać zgromadzone nadwyżki energii w okresach słabszej produkcji. System magazynowania energii gwarantuje również znacznie większą stabilność energetyczną szczególnie w przypadku nagłych wzrostów i spadków obciążenia w sieci energetycznej.

Projekty instalacji fotowoltaicznych

projektowanie

Wszelkie prace projektowe związane z fotowoltaiką:

 • Analiza zapotrzebowania na energię
 • Dobór paneli
 • Rozmieszczenie paneli
 • Dobór optymalizatorów mocy
 • Dobór falownika
 • Dobór aparatów elektrycznych
 • Dobór konstrukcji montażowej
 • Wykonanie projektu elektrycznego
 • Wycena instalacji
 • Uzgodnienia przeciwpożarowe

Produkcja dobranych do instalacji rozdzielnic AC i DC

 • Na podstawie przesłanych od klienta informacji, jesteśmy w stanie zaprojektować, skonstruować i dostarczyć dopasowane do konkretnej instalacji, rozdzielnice z zabezpieczeniami AC i DC.
 • Dobór podzespołów wykonywany przez inżynierów.
 • Korzystamy ze sprzętu renomowanych producentów.
 • Gwarantujemy bezpieczeństwo Twojej instalacji.

Pomiary instalacji fotowoltaicznych

 • Posiadając profesjonalne wyposażenie oraz fachową kadrę wykonujemy pomiary instalacji fotowoltaicznych niezbędne do zgłoszenia systemu do zakładu energetycznego.
 • Na miejscu sporządzamy protokół z pomiarów.

Finansowanie

 • Współpracując z Bankiem Santander pomożemy Ci w uzyskaniu środków na budowę wymarzonej przez Ciebie instalacji.

 • Atrakcyjne warunki.

 • Decyzja kredytowa już w 24h.

HG Solutions Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A., udostępnia swoim Klientom wniosek o kredyt na zakup towarów i usług oraz przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. za pośrednictwem HG Solutions Sp. z o.o..

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank. Szczegóły na www.santanderconsumer.pl